El llegat d'Anglada- set. 2019.jpg

El llegat de Maria Àngels Anglada- setembre de 2019